Prietenia și prietenii – 55 de citate și proverbe românești

Gânduri cu suflu românesc despre ce este prietenia și de ce contează; cum să-ți alegi prietenii și cum poți cultiva relația cu ei.

0
prietenie și prieteni

Suntem atât de prinși în ițele nesfârșite ale acelor multe lucruri pe care „trebuie” să le facem, încât am uitat de pritenie și prieteni … evident, întotdeauna ne este la îndemână să găsim scuze, motive și alte pretexte pentru care am uitat de ele. Trăim într-o lume în care prietenia tinde să fie trăită mai mult în lumea virtuală, iar adevărata ei semnificație pare a fi din ce în ce mai pervertită, răstălmăcită. Iată de ce, astăzi, am preferat să alegem acele vorbe pline de înțelesuri și înțelepciune așternute pe hârtie de români frumoși, care au știut să prețuiască sensul unor cuvinte precum „prietenie” sau „prieteșug”. Acei români înțelepți, care au crezut în existența, trăinicia și frumusețea darului prieteniei.

Dar care este adevărul unei prietenii și unde trebuie căutat conceptul ei? Adevărul prieteniei este apoteoza unei promisiuni reînnoite. Oamenii se grăbesc să vadă într-o prietenie reușita unei relații, deci partea în care ea se împotmolește și moare, în vreme ce promisiunea, adică locul de unde totul poate începe, este de fapt mult mai prețioasă. În economia ființei, promisiunea este fața subiectivă a posibilului, activitatea febrilă în vederea a ceva care nu trebuie neapărat să se nască. Promisiunea întreține echilibrul perfect între ființă și neant. Spre deosebire de eșec, care se naște dintr-o eroare de calcul și se instituie ca bilanț al negativului, promisiunea nu riscă decât neîmplinirea, adică libertatea de a întârzia indefinit la porțile ființei. Adevărul prieteniei noastre, „tot adevărul”, nu poate fi dobândit decât prin rememorarea fidelă a acestui picnic nesfârșit ante portas entis. Gabriel Liiceanu

De ce avem nevoie de prieteni?

Prietenie sau prieteșug – un dar al vieții sau al universului; o comuniune a două suflete; un privilegiu și o raritate; o comoară de neprețuit. 

Reclama
 • Căci ce este, în fond, prietenia, dacă nu acel minunat privilegiu al sufletului în care adevărul se poate odihni. — Dan Puric
 • Prietenia este închisoarea sufletului de bună voie în trup străin. — Dimitrie Cantemir
 • O prietenie adevărată este, în viață, ceea ce e o oază în pustiu; un colț verde de umbră, în infernul fierbinte și galben al nisipului nestatornic. Dar, ca și pustiul, viața e plină de mirajuri. — Vasile Bogrea
 • Prieteșug! Nici vremea, nici moartea nu pot să te vestejească! — Ion Heliade-Rădulescu
 • Prietenia e încredere reciprocă, e comuniune între suflete. — Garabet Ibrăileanu
 • (…) prietenia este o relație bazată pe o comunicare cât se poate de bună (adică orientată spre o dezvoltare multilaterală), pe afecțiune și pe stimă. — Titu Maiorescu
 • De ce se spune „prietenie adevărată” când – dacă nu e adevărată – nu mai e prietenie? — Tudor Mușatescu
 • Nu poţi purta prietenie, dacă nu-ţi porţi prietenie. — Dan Puric
 • Maxima valoare într-o prietenie preţioasă este celălalt. — Mihai Șora
 • Părerea că prietenia ar fi dezinteresată e un clișeu morralizator lipsit de acoperire: nu există prietenie fără plăcere și folos. — Alexandru Paleologu

prieteni

 • Prieten se numeşte omul care te ajută fără ca verbul să fie urmat de un complement circumstanţial de timp sau de loc sau de mod. — Nicolae Steinhardt

Prieten sau dușman?

A trăi viața fără prieteni este ceva ce greu ți-ai putea imagina. Când prietenia este necondiționată, ea este un dar al tău pentru tine, dar și pentru celălalt. Dar, adevărul este că uneori ne grăbim în a pune eticheta de prieten. Iată câteva citate românești și proverbe despre alegerea prietenilor:

 • Să nu se grăbească a da denumirea de amic cutăruia sau cutăruia. Acela ce va dobândi titlul de amic al său, trebuie să fi fost pus la cercare și să fi dat probe de amicie. — Petre Ispirescu
 • Prietenii mei nu sunt mulți, dar sunt nenumărați. — Nichita Stănescu
 • Doamne, apără-mă de prieteni, că de dușmani mă feresc singur. — Proverb românesc
 • Frățiile de război se leagă repede; dar prietenia mai domol îți face loc, după potriveala sufletelor. — Mihail Sadoveanu
 • Un bun și sigur prieten e conștiința ta: n-o ucide, ci las-o să moară odată cu tine —Nicolae Iorga;
 • Prieten adevărat este acela care te sfătuiește de bine, nu cel care-ți laudă nebuniile.  Anton Pann 
 • Nimic nu e mai amar decât otrava prieteniei false. Emil Gârleanu
 • Un prieten de interes este mai primejdios decât un vrăjmaș. Constantin Alexandru Rosetti

Statornicia și încercările prieteniei

A avea prieteni e un dar neprețuit, delicat. Ca orice dar și are nevoie de grijă, de atenție, de prețuire. Uneori însă, învățăm să o apreciem cu adevărat o prietenie doar după ce trecem proba încercărilor. 

 • Nimic nu este așa de delicat ca prieteșugul. Pe dânsul cele mai ușoare atingeri îl supără de moarte, bănuiala îl îmbolnăvește și neîncrederea îl omoară. — Ion Heliade-Rădulescu
 • Marea înțelepciune e să-ți alegi prietenii care nu te vor sili la compromisuri. — Camil Petrescu
 • Cercetează-ți vecinii, amicii și prietenii, dar du-te mai rar și șezi puțin. Anton Pann 

prietenie

 • Vin uneori și grele împrejurări, adevărate pietre de încercare pentru prietenia noastră. Le sfărâmâm și trecem mai departe. — Gala Galaction
 • Prieteniile condiționate de suferințe comune sunt cele mai gingașe și mai rezistente. Tudor Arghezi
 • Nu rupe firul unei prietenii, căci, chiar dacă îl legi din nou, nodul rămâne. Octavian Paler
 • Cu prieteni răi, rău te faci, / Cu cel de omenie, mânci colaci.  Proverb românesc
 • Prietenul la nevoie se cunoaște. Anton Pann 
 • Vrăjmașul înțelept e mai bun decât prietenul fără minte.  Anton Pann 
 • Au și necazurile avantajele lor. Strecoară cu maximă precizie prietenii adevărați de ipocriți. — Gabriel Petru Baetan

Din fericire, viața ne demonstrează că atunci când știi să cultivi relațiile de prietenie, bucuria este pe măsura efortului. Înveți și evoluezi împreună! 

 • Prietenia e ca vinul: cu cât e mai veche, cu atât e mai bună. — Vasile Bogrea
 • Există un stadiu de prietenie unde nu mai e nevoie să vorbești spre a te înțelege, nici să te sfătuiești spre a acționa în comun. Nicolae Titulescu

Cum să-ți păstrezi (sau nu) prietenii …

Exercițiu de sinceritate: să ne uităm în propriile noastre vieți. Vom vedea că prieteniile care dăinuie sunt cele probate de experiențele grele ale vieții trăite împreună. Prieteni se pot numi cei care nu doar îți sunt alături depotrivă la bine și la greu. Prieteni sunt aceia ce-ți asumă rolul ingrat de-ați spune punctul lor de vedere, chiar și atunci când nu-ți convine. Vom constata că prietenia e ceva ce înveți să cultivi toată viața.

 • Iar care nu dojenește / Pe prieten când greșește, / Ci orice lucruri va face / Le suferă și tace, / Acel n-are niciodată / Dragoste adevărată, / Ci a sa prietenie / Este o fățărnicie. — Anton Pann
 • Dacă prietenul tău este miere, tu nu umbla să-l mânânci tot. Anton Pann 
 • Dacă din nenorocire ai un prieten nerod, fii tu înțelept. Anton Pann 
 • Răbdare dar trebuiește / Prieteni cine dorește.  Anton Pann 
 • Taina cea prietenească / Trebuie să se păzească / Tototdeauna cu credință / Și cu mare socotință.  Anton Pann 
 • Prietenii să te apere de lume, dar să nu te înstrăineze de dânsa. — Nicolae Iorga
 • Omul trebuie să aibă și prieteni și dușmani. Prietenii îl învață ce trebuie să facă, iar dușmanii îl obligă să facă ce trebuie. — Nicolae Iorga
 • Îmi face mult bine prietenia ta. Vezi, e ca şi când departe, în larg, obosită, descurajată, la gândul distanţei care mă desparte de ţărm, as zări, deodată, în apropiere, o barcă… Poate n-aş uza de ea, dar simpla ei prezenţă mi-ar da putere. Tu eşti pentru mine barca asta. — Cella Serghi

prieten

 • Am învățat că oricât de bun îți este un prieten, oricum te va răni din când în când, iar tu trebuie să-l ierți pentru asta. — Octavian Paler
 • Abia atunci prețuiești o prietenie despărțită prin ură, când se întoarce pocăită, după o vreme îndelungată. — Vasile Conta
 • Prieten nu este cel care întotdeauna te învață, cu cel care întotdeauna te ascultă! —Arh.Siluan Vișan
 • Mi-e dor de un duşman adevărat. Mă sufocă devotamentul falşilor prieteni. —Valeriu Butulescu
 • Am învățat că atunci când crezi că nu mai ai nimic de dat, când te strigă un prieten, vei găsi puterea de a-l ajuta. — Octavian Paler
 • Interesul îți aduce necontenit prieteni de câteva zile și tot el îi ia înapoi. A doua oară ești dator să nu-i mai primești. — Nicolae Iorga
 • Când găseşti o persoană cu care poţi să-ţi împarţi gândurile fără a te teme că vei fi judecat, începi să vezi că pot exista prietenii durabile. — Pera Novacovici
 • Ce nu vrei să afle dușmanii să nu spui prietenilor. Proverb românesc

Prețuiește și onorează prietenia!

Iar dacă te numeri printre acei norocoși ai vieții care au prieteni, atunci prețuiește-i cum se cuvine: 

 • Puțini sunt oamenii ce au învățat să prețuiască prietenia. — Tudor Arghezi
 • Suntem martorii unei convieţuiri din care împărtăşim frecvent gânduri, idei, sentimente, lucruri, însă mai rar prietenia! — Vlad Milon

pentru că …

 • A avea un prieten este mai vital decât a avea un înger. — Nichita Stănescu
 • Prietenia este una din mângăierile vieții. — Gala Galaction
 • Fericiți cei a căror inimă cunoște pasiunea prieteniei. Numai ea știe să ne facă singurătatea mai puțin ucigătoare și viața suportabilă. — Panait Istrati
 • Dacă există o fericire pe pământ, aceasta este prietenia. — Mircea Eliade
 • Cine a aflat în lume prieten adevărat / El o comoară bogată-n viață a câștigat. — Anton Pann

LASĂ UN MESAJ

Scrie comentariul tău
Scrie-ți aici numele aici