Românii care au fost pentru românii care suntem …

0
Românii care au fost

Astăzi, când sărbătorim Ziua Națională a României, ne-am gândit că e un moment potrivit să ne aducem aminte cu toții de cuvintele celor care cu întreaga lor ființă, exprimată prin faptele, acțiuni, trăiri, scrierile și îndemnuri, au slujit neamul românesc. Așa cum o spune și titlul, Românii care au fost pentru românii care suntem …, sunt mesaje a căror valoare de adevăr străbate timpurile.

Constantin Mille

Istorici, oameni politici liberali, conservatori sau naționaliști, scriitori, juriști, profesori sau istorici, toți, fără excepție au trăit și simțit românește. Și, da, poate că citite azi, unele dintre mesajele lor ar putea părea, prea pline de patos, prea elogioase“, exagerate chiar. Credem însă că puterea lor, claritatea, viziunea conținută și convingerea cu care au fost rostite sau scrise constituie ingredientele care la acea vreme au mobilizat și însuflețit românii de pretutindeni. Este exact ceea ce lipsește cu desăvârșire, îndrăznim să spunem, discursurilor politicienilor români de astăzi. 

De la românii care au fost pentru românii care suntem …

3Credința față de popor

„ … fraților, aduceți-vă aminte atunci când vă strigă din mormânt străbunii noștri: (…) «rămâneți credincioși numelui și limbii voastre, apărați-vă ca frații cu puteri unite, în pace și în rezbel; vedeți cum ne-am luptat noi pentru limba și romanitatea noastră; luptați-vă și voi ți le apărați ca lumina ochilor voștri.»“ Simion Bărnuțiu (1808-1864) — jurist, istoric, filosof și om politic 

2Solidaritate

„Ca un stat, o națiune să existe și să aibă viitor, se cere mai cu seamă ca între oameni care îl compun să exite o solidaritate produsă prin identitatea de idei, de aspirațiuni și de credințe, însușiri care sunt rezultatul comunității de origine, de limbă, de religie și de obiceiuri.“ Ion Ghica (1816-1897) — matematician, diplomat și om politic, fost Prim-Ministru al României 

„Câte năvăliri de barbari au trecut peste biata țară! Câte palme dumnezeiești au căzut peste poporul român! … și cu toate aceste, poporul a râmas neclintit pe locul său, păstrându-și naționalitatea în mijlocul aprigelor nevoi și zicând spre mângâiere: apa trece, pietrele rămân!“ Vasile Alecsandri (1821-1890) — poet, diplomat și om politic 

1Recunoștință celor care au fost …

„Să mergi cât mai des la mormântul străbunilor tăi, sa-ți amintești însușirile lor covârșitoare și să-ți dai silința de a cultiva în copii tăi pe cele bune și de a stârpi pe cele rele.“ Ioan Slavici (1848-1925) — scriitor 

„Națiunea română, răzimată pe principiul libertății, egalității și fraternității, pretinde independența sa națională.“ Protocolul Adunării Naționale de la Blaj (1848)

Existența națională a neamului românesc întreg este o chestiune vitală pentru toți românii. Take Ionescu (1858-1922) — jurist, diplomat și om politic

„Străbunii noștri ne-au conservat limba și pământul strămoșesc; generațiunea care se ducea a făcut unirea, independența și mult lucrat-a pentru libertate. Acum e rândul nostru: nouă ne este dat a completa unitatea națională, a întări libertatea și a face ca egalitatea să ne fie un nume nou.“ Vasile Lucaciu (1852-1922) — preot, om politic și luptător pentru drepturile românilor din Transilvania

„Când tot românul va tinde spre un țel, când unirea minții și a inimii va fi încheiată, atunci acea politică va urma numaidecât din însuși mersul lucrurilor.“ Alexandru Vlahuță (1858-1919) — scriitor

„ … Cestiunea națională coprinde în ea speranțele, iluziile și visele noastre, nu de un an, nu de un secol, ci de o indefinită durată și de o înălțime de la care  pururea ne vom inspira. Când aceste speranțe, iluzii, și vise vor pieri, istoria noastră se va încheia ca a tuturor popoarelor care nu mai există.“ Barbu Ștefănescu Delavrancea (1858-1918) — avocat și scriitor

Voim o România mare și puternică, o Românie însă liberă și alcătuită din cetățeni liberi economicește și politicește. Acesta este idealul nostru în ceea ce privește chestiunea națională. Constantin Mille (1861-1944) — publicist și scriitor

„Dacă România de astăzi ar fi din mila cuiva, ar putea porunca aceluia să desfacă aceea ce s-a făcut. România aceasta am făcut-o noi cu toate puterile noastre și nimeni pe lume nu poate s-o desfacă.“ Nicolae Iorga (1871-1940) — istoric, om politic și critic literar

„Naționalitatea, dacă acest cuvânt vrea să aibă vreun merit și o valoare, nu poate fi un pretext, sub care să se ascundă egoismul și barbaria, și ținta noastră nu este de a ne păstra numai limba și sângele și teritoriul brut, fără altă aspirațiune mai nobilă.“ Titu Maiorescu (1840-1917) — jurist, om politic, critic literar și scriitor, estetician, profesor, membru fondator al Academiei Române

„Desigur, orice națiune are dreptul să se organizeze la ea acasă așa cum vrea.“ Nicolae Titulescu (1882-1941) — jurist, diplomat, profesor unirsitar, om politic și fost preşedinte al Ligii Naţiunilor 

Jos pălăria!

Toți, acești români care au fost și pe care i-am citat și-au asumat într-un fel sau altul, credințele, valorile și dorințele. Au excelat în meseria sau chemarea lor. Oameni perfecți nu au fost, dar au dat exemple remercabile de voință, perseverență și loialitate față de ei însăși și față de națiunea română … și exemple elecovente:

  • Ion Ghica – participant activ al revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească, dar apreciat în mod special de Carol I; a fost de de 3 ori Preşedintele Consiliului de Miniştri, Ministru de Interne de ori și Ministru de Externe; Legea Poliţiei Rurale, adoptată în timpul său, un adevărat cod rural, care a fost aplicată vreme de 40 de ani;
  • Nicolae Titulescu – de trei ori Ministru al Afacerilor Străine și, cu siguranță, cel mai mare diplomat român din istorie; inițiator al Ligii Națiunilor (premergătoarea ONU) și singurul român președinte ale acesteia; omul care din loialitate față de Casa regală a României a refuzat propunerea de a deveni șef de stat;

Jos pălăria, Românii care au fost!

LASĂ UN MESAJ

Scrie comentariul tău
Scrie-ți aici numele aici